Vadovai

Žeimelio gimnazijos direktorė
Vilma Kaminskienė
Žeimelio gimnazijos direktorė
pavaduotoja
Laima Almonaitienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui