Kiti projektai

Mokyklų tobulinimo programa PLIUS

Žeimelio vidurinė mokykla dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamos „Mokyklų tobulinimo programos plius” projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“. Dėka šios programos mokytojų darbo vietos aprūpintos įranga ir baldų komplektais. Gautos priemonės naudojamos pagal paskirtį.
Projektas finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo plėtros veiksmų programą iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Mokyklos direktorė Vilma Kaminskienė

Specialiųjų mokymo priemonių rengimas

Projektas  finansuojamas  pagal 2007-2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” įgyvendinimo VP1-2.3-ŠMM-04-V priemonę „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą”.
Gautos priemonės: Matematika 1- 4 klasei. Biologija 7 klasei, Geografija 8 klasei, Istorijos ir geografijos pratybų sąsiuviniai, Multifunkcinė  biologijos mokymo priemonė „Mokslininkų pėdomis“ 6 klasei, Skaitiniai pradinukams (turintiems klausos sutrikimų).

Metodininkė specialioji pedagogė-logopedė Diana Freibergienė.

Priemonės iš projekto

•    Istorijos  mokymo  priemonė   „Kelias“ ir  elektroninė jo versija   5 kl. I-II dalys
•    Istorijos  mokymo  priemonė  6 kl.
•    Istorijos specialioji  mokymo  priemonė   „Laikas“  9-10 kl.
•    Matematikos mokomoji knyga  6 kl.
•    Geografijos vadovėlis  ir  elektroninė jo versija  „Žemė“   7 kl.  I-II dalys
•    T. Attwood  knyga „Aspergerio sindromas. Išsamus vadovas“
•    Specialioji mokymo priemonė, skirta komunikacinių veiklų mokymui: tarties mokymas, žodyno plėtra, gramatiškai taisyklingos kalbos gydymas, rišliosios kalbos ugdymas, kalbinės veiklos vertinimas.