Mokyklos taryba

MOKYKLOS TARYBOS NARIAI:
1. Lena Zapalskienė – mokytojų atstovė, mokyklos tarybos pirmininkė;
2. Inga Kriščiūnienė  – tėvų atstovė, mokyklos tarybos narė;
3. Vita Karaliūtė – tėvų atstovė, mokyklos tarybos narė;
4. Sigutė Paplauskienė – tėvų atstovė, mokyklos tarybos narė;
5. Simona Dovidonienė – mokytoja, mokyklos tarybos narė;
6. Dalia Petraitienė – mokytoja, mokyklos tarybos narė;
7. Milda Dragūnaitė – 8 klasės mokinė, mokyklos tarybos narė;
8. Fausta Butaitė – 1g klasės mokinė, mokyklos tarybos narė;
9. Meilė Gurgždytė – 1g klasės mokinė, mokyklos tarybos narė.