Biblioteka

Bibliotekos samprata

Biblioteka – informacijos ir moksleivių užimtumo centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacijos poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Bibliotekos funkcijos

Mokyklos  biblioteka  vykdo  informacines  ir   edukacines funkcijas:

  •  komplektuojamas, tvarkomas, saugomas ir populiarinamas fondas visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius;
  • mokyklos  bendruomenės nariams  teikiamos   informacinės paslaugos, susijusios su ugdymo procesu;
  •  ugdomi moksleivių informaciniai gebėjimai  –   ieškoti, rasti,  kaupti,  analizuoti,  sintetinti, vertinti  ir   pateikti informaciją bei jos šaltinius;
  • sudaromos sąlygos savarankiško mokymosi kokybei gerinti;
  • moksleiviams teikiamos profesinio informavimo  paslaugos.

Bibliotekos paslaugos

Bibliotekoje yra įrengta skaitykla su 20 darbo vietų,  yra 4 kompiuterinės darbo vietos su interneto prieiga.

  • Bibliotekoje galima naudotis įvairiais fondais;
  • Dirbti kompiuteriais;
  • Naudotis internetu;
  • Naudotis kopijavimo aparatu, spausdintuvu.

Biblioteka, skaitykla gali naudotis mokiniai, mokytojai, kiti mokyklos darbuotojai, miestelio  gyventojai. Mokiniai bibliotekos teikiamomis paslaugomis naudojasi pamokų metu: ieško informacijos internete, knygose. Bibliotekoje reklamuojamos naujos knygos mokytojams ir mokiniams, rengiamos parodos rašytojų, įžymių visuomenės veikėjų jubiliejams pažymėti, teminės lentynos įvairioms datoms paminėti, pamokos mažiesiems skaitytojams, pažymima Tarptautinė vaikų knygos diena. Bibliotekoje skaitytojai gali naudotis esančiais leidinių fondais: programinės literatūros, vaikų literatūros; mokslo, populiariosios literatūros.