Ataskaitos

Prašau pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo mokyklos tarybai iki 2019-02-01 pirmininkei S.Paplauskienei.

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas