Ataskaitos

Prašau pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo mokyklos tarybos  pirmininkei S.Paplauskienei iki 2023-02-01.


Direktoriaus ataskaitos