Ataskaitos

Prašau pateikti pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo mokyklos tarybos  pirmininkei L.Zapalskienei iki 2024-02-01.


Direktoriaus ataskaitos