Strateginis planas

MOKYKLOS MISIJA
Pakruojo r. Žeimelio gimnazija – tai Pakruojo rajono savivaldybės įstaiga, teikianti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, telkianti mokyklos bendruomenę ir puoselėjanti krašto tradicijas.

VIZIJA
Pakruojo r. Žeimelio gimnazija – mokykla kaip besimokanti bendruomenė, šiuolaikinio mokymosi būdų, mokymosi organizavimo ir aplinkų įvairovės, mokymosi ir gyvenimo mokykloje susiliejimo ir mokymosi sėkmės siekianti mokykla, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais ir mokymusi.

VERTYBĖS
Visų gimnazijos bendruomenės narių atsakomybė, pilietiškumas, geranoriškumas, pagarba.

Žeimelio gimnazijos strateginis planas 2021-2023 m.