Mokyklos atributika

Žeimelio gimnazijos vėliava

Vėliavos eskizą 1997 metais sukūrė buvusi mokyklos mokinė Jurgita Martinaitytė – Vasiliauskienė, stilizavo dailės mokytojas Saulius Zapalskis.
Žeimelio gimnazijos vėliavoje pavaizduota atversta knyga, saulė ir į šviesą besistiebianti gėlė su trimis žiedlapiais.
Vėliavos pagrindas – atversta knyga, kuri simbolizuoja mokslo ir žinių šaltinį. Joje pavaizduota saulė tai šviesa, o gėlė su trilapiu žiedu simbolizuoja mokinių, mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą, taip pat tris gimnazijoje vykdomas ugdymo programas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio).
Vėliavos spalvos taip pat turi simbolines reikšmes. Pilka fono spalva reiškia intelektą, šilumą, taikingumą. Geltona, oranžinė spalvos simbolizuoja šviesą, kurią teikia mokslas ir žinios. Violetinė – taurumą, sąžiningumą, atsakomybę už mokslo žinių panaudojimą. Žalia – gyvybę, augimą, veržimąsi į saulę. Ruda – išminties, stabilumą reiškianti spalva.
Žeimelio gimnazijos bendruomenės nariai didžiuojasi savo vėliava.

Beržtalio vingis juosia Žeimelį,
Stovi graži mokykla,
Beržtalio vingis puošia
Žeimelį –
Skamba moksleivių daina.

O mokykla miela,
Tu tokia artima,
Liki mums visada.
Lyg svajonė tyra.

Čia mes užaugom,
Čia mes pražydom,
Išskleidėm meilei sparnus.
Čia mūsų laimė,
Čia mūsų džiaugsmas,
Giedras Žeimelio dangus.

O mokykla miela,
Tu tokia artima,
Liki mums visada.
Lyg svajonė tyra.

Puošiam mokyklą
Kaip tik išmanom
Mokslais ir savo darbais.
Kad prisimintų ir paminėtų
Mus kuo geriausiais vardais.

O mokykla miela,
Tu tokia artima,
Liki mums visada.
Lyg svajonė tyra.

Muzikos autorė – mokytoja
Daiva Vaidžiulienė,
žodžių autorė – mokytoja R. Noreikienė.